Етикет: млади земеделски производители

Изисквания към кандидатите по мярка „Млад фермер”
Общият размер на финансовата помощ по мярката е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни