Етикет: мнението на консултанта

Промяна на предназначението на сграда или помещение от нея
Когато стартирате или развивате бизнеса си, е важно да разполагате с подходящо място, където да го базирате. Предназначението на имотите е един от факторите,...
Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери
Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни