модернизация на земеделски стопанства

Стойностите, които формират една икономическа единица по видове култури и категории животни

Едно от задължителните условия към кандидатстващите по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ е икономическият размер на земеделското им стопанство да бъде поне 1(една) икономическа единица.

Новорегистрирани земеделски производители също могат да кандидатстват по мярка 121

Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства”, наричана накратко Мярка 121, финансира закупуването на техника, строеж на сгради, свързани със земеделското производство, покупка на транспортни средства, въвеждане на стандарти и други.

2080 подадени проекта

2080 проекта са подадени до момента по мярката за млади фермери и мярката за модернизация на земеделските стопанства, съобщиха от фонд "Земеделие".