Етикет: мсп

Допустими за финансиране дейности по схема "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"
По схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ могат да кандидатстват производствени предприятия, чиято основна...
Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност
Период за прием: 3 май – 23 май 2022 Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева (още…)
Допустими за финансиране дейности по схема „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
По схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ могат да кандидатстват предприятия,...
Допустими за финансиране дейности по схема BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в МСП"
По схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ могат да кандидатстват предприятия, чиято основна дейност...
Най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност"
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) посочи най-често срещаните проблеми, грешки и трудности, с които са се...
65% ще бъде гранта по втората фаза на схема "Технологична модернизация в предприятията"
Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на...
Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история
В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност”...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Срок за кандидатстване: 22.10.2013 – 27.12.2013 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими за финансиране са разходи за: Разходи за придобиване...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Срок за кандидатстване: 19.09.2011 – 20.12.2011 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими за финансиране са разходи за: Разходи за придобиване...
Схема "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания"
Краен срок за кандидатстване – 14.03.2011 г. Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Основната цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни