Етикет: мярка 121

Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени
С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за...
Млекопроизводители модернизират фермите си по мярка 121
По данни на МЗХ около 80000 млекопроизводители все още не са покрили хигиенните изисквания на европейския съюз и млякото им не отговаря на стандартите...
Промени и допълнения в условията за кандидатстване по мярка 121
От 23.12.2008 г. са в сила измененията в Наредба № 8 от 3.04.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране...
Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР
Всеки решил да кандидатства по мярка 121, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и подържане...
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Периоди за прием на проекти: 24.06-05.07.2013 г. Приемът е насочен към следните групи кандидати: 1) с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 21.11.2011 – 21.12.2011 г. В посочения период за прием ще се приемат и финансират само проекти на: • земеделски  производители...
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием на проекти: 14.03. – 04.04.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Периоди за прием на проекти: 25.07. – 19.08.2011 г. В посочения период за прием ще се финансират само проекти по гарантираните бюджети, а именно: 1....
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За инвестиции по гарантирани бюджети и ЕПИВ: 14.06.2010-16.08.2010 Финансовата помощ по мярка 121 е предназначена...
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Период за прием по мярка 4.1.: 26 октомври – 7 декември 2016 г. Бюджет: 237 млн. евро Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни