Етикет: мярка 123

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 30 септември 2010 г.
(още…)
1834 са кандидатите с подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони за прием 2010
Общо 1834 са кандидатите по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в периода на обявения за 2010 г. прием от 14 юни до 31 август 2010...
810 проекта са приети по ПРСР в периода 14 юни - 18 юли
От възобновяването на приема на проекти по ПРСР на 14 юни до момента общо по всички отворени мерки на програмата са подадени 810 проекта.   (още…)
Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 юли 2010 г.
(още…)
Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 15 септември 2010 г.
(още…)
Удължава се срокът за прием на проекти по три от най- атрактивните мерки на ПРСР
Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите,...
Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.
Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка...
Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?
Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно...
ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност
На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие...
Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро
На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни