мярка 2.1.

Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”, поради достигане на 90% от наличния бюджет по мярката. Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г.

ОП „Рибарство“ предоставя над 1,6 млн. лв. за модернизация на рибовъдна ферма

Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма „Рибарство”, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

Изграждането на ферма за шаран и сом ще се финансира по ОП Рибарство

Проектът се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. Сключеният договор е на стойност 987 262 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 592 357 лв.