Етикет: мярка 311

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.172
Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 30.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.383
Период за прием на проекти: 17.03 – 11.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Добричка (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Костенец (още…)
Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.379
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Нова Загора (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.296
Период за прием на проекти: 02.09 – 21.10.2019 г., 16:30 часа. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Исперих Мярката...
Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности
Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Котел, Сунгурларе или Върбица (гр. Върбица,...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Период за прием на проекти: 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Куклен (всички населени места) и населените...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.421
Краен срок за кандидаттсване: 20 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Луковит и Роман (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.323
Краен срок за кандидатстване: 22.10.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово (всички...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.422
Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Костинброд и Своге...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни