мярка 311

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.351

Краен срок за подаване на проекти: 30.06.2020 г. 17:00 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Дряново и Трявна

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.370

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Самоков

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.314

Период за прием на проекти: 23 Септември – 6 Ноември 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.230

Краен срок за кандидатстване: 28 Януари 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Свиленград

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Хисаря

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: до 18 януари 2021 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.361

Краен срок за кандидатстване: 15.09.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.282

Период за прием на проекти: 20.12.2019 – 24.01.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.345

Период за прием на проекти: 02.01 – 02.03.2020 г., 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Главиница и Ситово