Етикет: мярка 311

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.336
Период за прием на проекти: 28.01.2020 г. – 28.02.2020 г. 17:30 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.424
Период за прием на проекти: 15.07 – 16.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.277
Период за прием на проекти: 15.10.2019 – 03.02.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.265
Период за прием на проекти: 7.05 – 30.06.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина...
Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности - BG06RDNP001-19.173
Краен срок за кандидатстване: 28.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Любимец и Ивайловград Мярката...
Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени
С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за...
Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР
Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 13.05 – 31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 311 ще могат да подават заявления за подпомагане...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Краен срок за кандидатстване: 07.12.2018 г. 17:30 ч. Бюджет: 100 000 000 евро Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които...
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием на проекти: 9.11. – 9.12.2011 г. Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие; •...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни