Етикет: мярка 311

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Период за прием: 14.06.2010-16.07.2010 За проекти свързани с ВЕИ: 14.06.2010-16.08.2010 Цели на мярката • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски...
Резултатите от ранкирането на проектите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР
По време на приема по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за...
Обявен е периодът за прием по мярка 311 и мярка 312
От 13.05.2013 г., 9 часа до 31.05.2013 г., 17.30 часа ще състои приемът на проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“...
Предстоят приеми по всички мерки по ПРСР през 2013
Близо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони до края на годината. Това стана ясно след приетото на 6...
Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“• приети заявления – 4410 бр.• сключени договори – 2718 бр.• субсидия по сключени...
Няма да има приеми по мярка 121 и мярка 311 до края на 2012
Публикуваме текста, качен на страницата на Програмата за развитие на селските райони, относно решението на Управляващия орган на програмата, предвидените...
Списък на одобрените проекти по ПРСР към март 2012
Справка за одобрените проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони (още…)
Производството на енергия от биомаса става приоритет
(още…)
Започва нов прием по 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони
От 9 ноември до 9 декември регистрираните земеделски производители могат да подават проекти по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. Мярката...
Цени на електроенергията от ВЕИ, произведена от субсидирани централи
След проведено на 18.10.2011 г. обществено обсъждане, станаха ясни цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни