Етикет: мярка 4.1.

Стопанства в преход към биологично земеделие няма да имат приоритет в следващи приеми по мярка 4.1.
Само стопанства, които са сертифицирани за производство на биологични продукти ще получат приоритет при оценката в следващите приеми по мярка 4.1. „Инвестиции...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни