Етикет: мярка 4.2

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
Отново е изменена индикативната годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година От документа, публикуван...
Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
От Министерството на земеделието и храните публикуваха изменената индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020...
Промени в графика за прием на проекти по ПРСР за 2017 г.
Приемът по мярка 4.2. ще се състои през май-юни 2017 г. вместо през първоначално обявения период Февруари – Март 2017 година Това предвижда актуализираната...
Предстоящ втори прием по мярка 4.2.
През първото тримесечие на 2017 г., в периода Февруари-Март, трябва да се проведе вторият за този програмен период прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг...
График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.
От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за...
Акцентите в проекто-наредбата по мярка 4.2."Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка...
Процедура и документи при започване на строителство
Строителството е дейност, допустима за финансиране по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Това, което трябва да знаят кандидатите е,...
Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им
Условията за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на земеделската земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО...
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа Бюджет: 166 243 000 лева Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите...
График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.
От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г.....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни