мярка 6.4

Резултати от предварителната оценка по мярка 6.4. по ПРСР

Приключи и вторият етап от предварителното класиране на проектните предложения в направленията услуги и производство по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г..

Отворена за кандидатстване е мярка 6.4 по ПРСР

В срок до 7 декември тази година се подават проекти по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.. В този прием НЯМА да се разглеждат проекти за селски туризъм. За подобни предложения ще бъде организиран отделен прием, за който все още не е определена дата. Повече информация за мярка 6.4. може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Публикуван за второ обсъждане е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за второ обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 19.08.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg В документите са отразени част от предложенията за промяна, които от „Евро програми“ ЕООД направихме по повод на първото обществено обсъждане. В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които не са отразени, поради което отново ги изпратихме до управляващия орган на програмата. Предложение за промяна във връзка с второ обществено обсъждане на условията за […]

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани с ПРОИЗВОДСТВО, може да изтеглите от ТУК .  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани с УСЛУГИ, може да изтеглите от ТУК .  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани със ЗАНАЯТИ, може да изтеглите от ТУК .

Ясни са критериите за оценка на проектите по мярка 6.4 по ПРСР

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри детайлните критерии за оценка на проекти, реализиращи се в сферите производство, услуги и занаяти по мярка 6.4 по ПРСР.

В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%. От „Евро програми“, считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

Какъв ще бъде процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. по ПРСР?

 75% или 50% ще бъде интензитетът на помощта за проекти за неземеделски дейности в селските райони В засега последния вариант на индикативната годишна работна програма по ПРСР, който предвижда приемът по мярка 6.4. да се състои в периода април – юни 2018, е посочено, че безвъзмездното финансиране  по мярката е 50%. Предложението да се намали процентът на безвъзмездната помощ е направено от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) на осмото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони в края на 2017 година. Аргументите, с които е внесено това предложение са, цитирам: „Във връзка с […]

Нали проектът по мярка 6.4. трябва да се реализира в някое село, не може да е в град?

Проектът по мярка 6.4. може да се реализира във ВСЕКИ град, който попада на територията на селска община. Така например, проекти по мярка 6.4. могат да се реализират в градове като Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Балчик, Севлиево, Нова Загора, Свиленград, Карлово, Сопот, Хисаря, Мадан, Правец, Костинброд, Чирпан, Ивайловград, Каспичан, Смядово, Стралджа. Списъкът е примерен.

Пълен списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4.

Микрофирми, развиващи дейност на територията на селски район, могат да получат безвъзмездно финансиране за реализация на проекти в производствения сектор на икономиката, както следва:

75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите Този път в рубриката „Мнението на консултанта“, търсим Вашето мнение по въпроса: