Етикет: мярка млад фермер

Изисквания към кандидатите по мярка „Млад фермер”
Общият размер на финансовата помощ по мярката е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро (още…)
Фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. по проекти на млади фермери
Държавен фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. На 19 януари...
Първи одобрени проекти по мярка 121 и мярка 112
По мярката 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ вече са одобрени 236 проекта, а по мярка 112 „Млад фермер“ – 74. Общата стойност на...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни