обучение на безработни

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по схема финансираща обучението на безработни

Информационните дни по схема "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-години възраст и на продължително безработни лица" ще се проведат в следния график:  

Нови дати за старта на схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“

От „Агенцията по заетостта“, която админситрира част от схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси“, публикуваха нови дати за старта на схема „Осигуряване на трудов живот на хора над 50 години и на продължително безработни” и схема  „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” .

Стартира още една схема, финансираща обучение и преквалификация на персонала

Безвъзмездната помощ е до 100 хил. EUR. Финансират се също разходи за машини, оборудване и СМР

Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина

Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала.