обучение на персонал

Повишете стойността на компанията си като инвестирате в хората

ОП „Развитие на човешките ресурси“ финансира до 100% обучението и преквалификацията на служителите на фирми, или на безработни, които ще бъдат наети на работа

Пример за един успешен проект

В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“. По-долу е изложен пример за проект, финансиран по втората фаза на програмата. Материалът е от публикация във вестник „Дневник“.

Временно се прекратява кандидатстването по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица“

Агенцията по заетостта временно прекратява приемането на проекто-предложения от 20.10.2008 г., до внасянето на необходимите промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване по схема «Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2».  

62 подадени проекта по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

Започва набиране на проекти за обучение на работници за 50 млн. лв.

През март Министерството на труда и социалната политика ще започне да набира проекти от работодатели за квалификация на заети.

Предстоящи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публикуваме схемите, по които фирмите и обучителните организации ще могат да кандидатстват за финансиране през 2008 г.

Финансиране за фирмите от туризма, строителството и производството на облекла

20 млн. лева са предвидени по ОП «Развитие на човешките ресурси» за фирмите от трите бранша.

Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина

Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала.