обучение на служители

Безплатни обучения по схема „АЗ мога“ за служители и самонаети

„АЗ мога“ е схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица. Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери.

Повишете стойността на компанията си като инвестирате в хората

ОП „Развитие на човешките ресурси“ финансира до 100% обучението и преквалификацията на служителите на фирми, или на безработни, които ще бъдат наети на работа

Стартира нов прием на документи по проект „Аз мога повече”

От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по схема „Аз мога повече” Благодарение на увеличението на бюджета с 50 млн. лв.  ще могат още   50-60 хиляди души да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език. За първите осем месеца от реализацията на проекта, близо 48 хиляди лица бяха включени в обучение, от които успешно вече са завършили повече от   30 хиляди души. Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта. Всяко лице, което работи на трудов […]

Много повече заявки от очакваното по схема «Квалификационни услуги, обучение за заети лица»

Двойно повече заявки за финансиране, отколкото са отпуснатите пари, са подадени по схема «Квалификационни услуги, обучение за заети лица»