обучение

Стартират нови 4 схеми по ОП Развитие на човешките ресурси

Стартиращите нови схеми са четири. Общият им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни.  

Схема финансира проекти за обучение и квалификация на безработни

Агенцията по заетостта обявява покана за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни“ на оперативна програма “Човешки ресурси“.

Отново е отворена за кандидатстване схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”

От днес, 27 май 2008 г., Агенцията по заетостта, стартира набирането на проектни предложения по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на схемата е в размер на 50 000 000 лв. и ще се финансират следните дейности за предоставяне на: