Етикет: обучения

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“
От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за...
Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема "Обучение за заети лица"
Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“...
Подават се проекти по схема "Специфични обучения"
До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Допустими кандидати са...
Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете
Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...
Стартира схема "Аз мога повече"
От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат...
Без крайни срокове за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” от догодина
Това ще важи за кандидатстването по схемите за обучение на персонала. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни