Етикет: одобрени

Одобрени за финансиране проекти по схема "Технологична модернизация в МСП"
194 проекта на обща стойност 97 425 075.30 лв. са одобрени за финансиране по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"....
Отпаднали проекти на етап административно съответствие по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, които не са били одобрени на етап оценка на административното съответствие по процедура за предоставяне...
Информация за актуално състояние на проектите по ПРСР актуална към 18.08.2010 г.
Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 18 август 2010 г. Справка за текущото състояние на договорирането на проекти...
Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи...
Списък на одобрените и отказани проекти по мярка 112
Списъкът съдържа информация за всички подадени проекти по мярка 112 "Млад фермер". Списъка може да изтеглите оттук. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни