Етикет: ОП Конкурентноспособност

Разработване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)
Внедряване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 02.11.2023 – 15.02.2024 г. Бюджет: 293 370 000 лева (още…)
Най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност"
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) посочи най-често срещаните проблеми, грешки и трудности, с които са се...
Информационни материали по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Към настоящия момент три схеми по ОП „Конкурентоспособност“ са отворени за кандидатстване. Кои фирми могат и кой не могат да кандидатстват...
65% ще бъде гранта по втората фаза на схема "Технологична модернизация в предприятията"
Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на...
Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Срок за прием на документи за разработване на иновации: 05.02-05.05.2016 г. Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.) Схема „Подкрепа за разработване...
Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”
Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 7 март, сесия 2 с краен срок 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли,...
Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
Без краен срок за прием на документи Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране • за микро и малки предприятия – 70% , минимален...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни