Етикет: оп конкурентоспособност

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП
Период за прием на проекти: 31 август – 30 септември 2020 Бюджет по схемата: 9 775 672 лева (още…)
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г. Бюджет по схемата: 200 млн. лева (още…)
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Период за прием на проекти: 14 май – 15 юни 2020 г. Бюджет по схемата: 173 000 000 лева (още…)
Технологично развитие и иновации - BG16RFOP002-1.010
Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.014
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.013
Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.013 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.017
Краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.017 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.012
Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП - BG16RFOP002-2.044
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни