Етикет: оп конкурентоспособност

Безвъзмездно финансиране за ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, BI системи
Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира придобиването и въвеждането на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес...
Схема „Внедряване на иновации в предприятията”
Период за прием: 8.05 – 10.07.2013 г. Бюджет по схемата: 88 012 350 лева Основната цел на схемата е да се повиши конкурентоспосбността  на българските...
Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната...
Информационни дни и по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 продължава информационната си кампания с представянето на процедура...
Над 800 проекта са подадени от стартиращи иновативни фирми
Общо 879 проекта са подадени по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Безвъзмездното финансиране, което е заявено по...
Отворена за кандидатстване е схема Енергийна ефективност за МСП
От 14 май до 12 октомври тази година е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Основната...
Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП
Министерството на икономиката публикуван проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките...
Стартира приемът на проекти по схемата, финансираща разработка на иновации
От днес – 5 февруари, до 5 май 2016 г., тече срокът за кандидатстване по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Схемата...
Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации
На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“...
Одобрени проекти по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП-2-ри прием
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с класираните, т.е. събиращи поне 51 точки, проектни...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни