Етикет: оп конкурентоспособност

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Министерството на икономиката публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“....
Одобрени проекти по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с класираните, т.е. събиращи поне 51 точки, проектни...
Схемата за енергийна ефективност стартира с двойно по-голям бюджет
Бюджет от 90 млн. евро, вместо първоначално заложените 50 млн. евро ще бъдат разпределени между бенефициентите в предстоящия прием по схема „Енергийна...
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на...
Кандидатстването по ОП Конкурентоспособност ще започне по график
За целия срок на действие на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се очаква да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия Това...
Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта...
Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Удължават срока за приключване на оценката на проектите по схема Внедряване на иновации в предприятията
С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, на основание чл. 24, ал.3 от...
Стартират информационни дни по схема BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
В периода 11 – 18 ноември 2013 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни