Етикет: оп конкурентоспособност

Две покани за модернизация на МСП
Ще има втора покана за кандидатстване по схемата за „Технологична модернизация за малки и средни предприятия” през четвъртото тримесечие на...
Бизнесът получава нов стимул за кандидатстване с проекти по ОП „Конкурентоспособност”
С промяна в Постановление на министерски съвет №236/2007 правителството разшири кръга на допустимите разходи по Оперативна програма „Развитие на...
Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ
Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха...
Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията
На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Стартира схема „Подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"
На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Информационен ден по ОП Конкурентноспособност
На 15 октомври 2008 г. от 9,00 ч. Министерството на икономиката и енергетиката ще отвори вратите си за представители на бизнеса, които са кандидатствали...
Семинари по Оперативна програма „Конкурентоспособност”
ИАНМСП-Междинно Звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” съвместно с Управляващия орган – МИЕ организират...
Списък на неодобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти
След като минала седмица беше публикуван списъка на одобрени за финансиране проекти по първата фаза на схема „Покриване на международно признати стандарти”,...
Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти”
Публикуван е списъка на одобрените за финансиране проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти” по ОП „Конкурентоспособност“....
Актуализирана работна програма за предстоящите схеми по ОП „Конкурентоспособност” за 2008 г.
Публикувана е нова индикативна работна програма за предстоящите през 2008 г. схеми по ОП „Конкурентоспособност”. От документа става ясно, че отпадат и...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни