Етикет: оперативна програма конкурентноспособност

Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”
Период за прием на документи: 4 юни – 7 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Безвъзмездно финансиране 50% от общите допустими...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Срок за кандидатстване – 30.12.2010 – 01.04.2011 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева (още…)
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Краен срок за кандидатстване 12 януари 2009 г., 16:00 ч. Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Период за прием на документи: 10 май – 10 август 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Безвъзмездно финансиране, в зависимост от вида...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи...
Схема „Технологична модернизация в предприятията”, ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа. Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към модернизация...
27 декември 2013 г. става крайният срок за подаване на проекти по схемата за технологична модернизация в МСП
Във връзка с решение на Министерски съвет 23 декември 2013 г. да бъде почивен ден, крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27...
Проект на Насоки за кандидатстване по схема "Технологична модернизация в МСП"
Във връзка с предстоящ прием по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“...
Отново информационни дни по ОП Конкурентоспособност
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите условия и реда за определяне на изпълнител...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни