Етикет: оперативна програма конкурентноспособност

Вече се предлагат кредити при по-ниски лихви по JEREMIE
Кредити при преференциални лихви, осигурени от фонда JEREMIE, ще се предлагат от началото на тази година от 4 банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна...
Прекратява се приемът по схемата за клъстери
Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти...
Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност
Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което: 1....
Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP
На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по...
Съобщение във връзка със схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Във връзка със схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, МИЕТ уведомява одобрените за финансиране кандидати,...
Списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по схема "Инвестиции в зелена индустрия"
Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна...
Списък на проектите, отпаднали на етап административна оценка по схема BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне...
Какво да очакваме през тази година от ОП Конкурентноспособност
Акценти от интервюто на новия зам. мистърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, пред в-к Капитал (още…)
Информационни дни по отворените за кандидатстване схеми по ОП "Конкурентноспособност"
От 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в градовете Плевен, Варна, Велико Търново, Пловдив и София, ще се проведат информационни дни по Оперативна програма „Развитие...
Отворена за кандидатстване е схема „Инвестиции в „зелена индустрия”
От 17.11.2011 г. до 15.02.2012 г. големите предприятия могат да кандидатстват по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни