оперативна програма конкурентноспособност

Нови схеми за бизнеса ще бъдат обявени до края на годината по ОП „Конкурентоспособност“

 

Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

Отворена за кандидатстване е схема BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в МСП

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Технологична модернизация в МСП“

Отворена е схемата финансираща международни стандарти и системи за управление

От 29.06.2011 г. до 29.09.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“.

Електронно подаване на проекти на бизнеса от септември

Електронното подаване на документи по програма „Конкурентоспособност“ ще започне през септември и най-вероятно до края на годината ще се прилага за поне две схеми по оперативната програма. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по време на поредния информационен ден за бизнеса.

Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление

На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, по които всеки заинтересуван можеше да даде мотивирано предложение за промяна.

Информационни дни по ОП Конкурентоспособност

От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната ще се проведат информационни дни по шест отворени схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

Списък с отпаднали проекти по схема „Технологична модернизация в МСП“

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия публикуваха списъка на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Списъка може да изтеглите оттук.

Улеснява се достъпът до регистъра на помощите de minimis

Министерството на финансите създаде нов модул към съществуващия регистър на минималните помощи (de minimis), който до момента беше достъпен само за административните отдели на министерствата и управляващите органи по оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от пресцентъра на ведомството.