оперативна програма конкурентоспособност

Подобрява се мониторингът на проектите по Конкурентоспособност

Бенефициентите ще имат по-голям достъп до информация  

Списък на одобрените проекти по схема Технологична модернизация в големи предприятия

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения по схемата е 39 (при 154 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 304 725,85 лв. (при бюджет 97 791 500 лв.)  

Списък на одобрените проекти по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Броят на одобрените за финансиране проектни предложения е 175 (при 950 кандидатствали), а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 97 274 095,17 лв. (при бюджет 97 791 500 лв.).  

Стартират 4 нови схеми по ОП „Конкурентоспособност“ за 185 млн. лв.

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в средата на септември ще обяви старта на 4 нови схеми по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”, съобщиха в петък (8 август) на пресконференция от ръководството на министерството.