Етикет: оперативна програма развитие на човешките ресурси

Обучения за заети лица
Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро,...
Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете
Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...
Безплатни обучения по схема АДАПТИВНОСТ за работещи на непълно работно време
„Адаптивност“ е схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват наетите...
Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно...
Схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети...
Развитие на човешките ресурси
По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата...
Стартира нов прием на документи по проект „Аз мога повече”
От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по схема „Аз мога повече” Благодарение на увеличението на бюджета...
239 фирми са одобрени за финансиране по схема "Безопасен труд"
Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по процедура BG051PO001-2.3.02 – “Безопасен труд” (още…)
Информационни дни по две схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Утре, 24 януари 2012 г., от 10.00 ч. в зала „Опал” на хотел „Дедеман Принцес София”, министърът на труда и социалната политика ще открие информационна...
Стартира схема "Аз мога повече"
От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни