Етикет: оперативна програма

ОП "Рибарство" предоставя над 1,6 млн. лв. за модернизация на рибовъдна ферма
Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма...
Отворена за кандидатстване е схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
От 06.01.2011 г. е отворена за кандидатстване схема BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма...
Информационни дни по Оперативна програма "Конкурентоспособност"
На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор...
Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия
Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането...
Стартира приемът на проекти по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Допустими за финансиране са следните дейности:• Закупуване и въвеждане в...
Какво се случва с оперативните програми и какво предстои
По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358...
950 проекта по схемата за технологична модернизация в МСП
1481 проекта са подадени по четирите схеми, които бяха отворени за кандидатстване в края на 2008 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
Обявени са одобрените проекти по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП РЧР
Агенцията по заетостта публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие...
Едва 30 са подадените проекти по схемата за стартиращи иновативни фирми
Единствената отворена схема по програма "Kонкурентоспособност" в момента е за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия. Схемата...
Стартират първите схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси"
НА 30 ЮЛИ 2007 СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по оперативна програма "Развитие...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни