оперативни програми

Финансиращи Програми

Подобно на изминалия вече програмен период 2007-2013 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си, по четири програми:

Няма да бъдат спирани парите по оперативните програми

След като на 23 юли излезе докладът на Европейската комисия, се разбра, че фирмите и земеделските производители, които все още се колебаят дали да кандидатстват по програмите, защото не е ясно дали ще бъдат спрени средствата по тях или не, няма от какво да се безпокоят.  

2 нови финансиращи схеми по ОП Конкурентноспособност ще стартират през март

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика " е одобрил критериите за избор на проекти по две грантови схеми за подкрепа на иновациите на днешното си заседание, съобщи БТА.