Етикет: оперативно ръководство

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ
Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни