ОПИК

Почти 1000 предприятия са кандидатствали за финансиране на мерки за енергийна ефективност

Точно 982 производствени предприятия са подали заявления за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, приемът по която приключи на 23 май. Оценяването на кандидатите вече тече, като се очаква то да приключи до края на юли. Общият бюджет от 136 млн. лв., броят на кандидатите и максималният размер на гранта за една фирма, дават основание да се предвиди, че всички проекти, които отговарят на условията за допустимост, ще бъдат финансирани.

Продължава приемът по схемата за енергийна ефективност

До 23 май могат да се подават проекти по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лева, което предполага да бъда финансирани всички кандидати.  Кандидатстването става по облекчена процедура, като е необходимо фирмите да изберат от подготвен списък с оборудване с референтни цени инвестициите, които желаят да реализират. Това може да са термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори, чилъри и други. Могат да се санират сгради в това число да се извърши смяна на дограма.  Безвъзмездната помощ по програмата покрива на 50% разходите по проекта и е до […]

През май стартира приемът за подобряване на енергийната ефективност в МСП

От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за предприятията и устойчиво възстановяване на икономиката. Изготвен е подробен списък с активи с определени референтни цени, от който кандидатите могат да избират. Безвъзмездната финансова помощ ще покрие 50% от инвестицията по проекта, като максималната сума на подкрепата за един кандидат е 150 000 лева. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия с основна дейност в производствения сектор […]

Финансиране за подобряване на енергийната ефективност в МСП

В края на март е планиран стартът на процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за малки и средни предприятия и устойчиво възстановяване на икономиката. По процедурата могат да кандидатстват малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, които имат три приключени финансови години. Преценява се какъв да бъде долният праг на оборот, който фирмата да е реализирала, за да е допустима за кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ ще е 50%. Останалите 50 на сто трябва да бъдат осигурени от бенефициента. Ще […]

Допустими за финансиране дейности по схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

По схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ могат да кандидатстват производствени предприятия, чиято основна дейност попада в сектор C, съгласно КИД-2008, под някой от следните кодове: C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 10.73    Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия 10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 10.84    Производство на хранителни подправки и овкусители 10.85    Производство на готови ястия 10.86    Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни 10.89    Производство на други […]

Нова порция проекти ще бъдат финансирани по процедурата за малки предприятия

Продължава процесът по договориране на одобрените, но останали в резервните списъци, проекти по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. След като по процедурата бе осигурен допълнителен ресурс от 106,5 млн. лв., които бяха приоритетно насочени към проектни предложения, подадени от кандидати от Сектор C Преработваща промишленост, Сектор I Хотелиерство и ресторантьорство и Сектор G Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, СЕГА след като проектите от тези сектори са договорирани, останалият финансов ресурс се пренасочва към секторите с най-много резервни проекти, а именно – Сектор F СТРОИТЕЛСТВО, […]

Допълнителни 106,5 млн. лв. по процедурата за малки предприятия

След като в началото на месец юли от Министерството на икономиката обявиха резултатите от оценката по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стана ясно, че с първоначално обявения бюджет от 78 млн. лева ще бъдат финансирани 1555 проектни предложения, а още, повече от 4000 проекта, макар и успешно преминали оценката, остават в резервните списъци. Сега с допълнително осигурения ресурс от 106,5 млн. лв. ще бъдат финансирани повече от половината предприятия от резервните списъци. Средствата ще бъдат приоритетно насочени към проектни предложения, подадени от кандидати от Сектор […]

Приключена е оценката по процедура BG16RFOP002-2.08

От Министерството на икономиката съобщиха, че всички 5 759 проектни предложения допуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са оценени.  Предстои одобрение на оценителния Доклад от Ръководителя на управляващия орган на ОПИК. След това стартира процедурата по договаряне с одобрените кандидати. Очаква се това да стане до към средата на месец юли.

Приключен етап от оценка по процедура BG16RFOP002-2.089

Приключи етапът на оценка за административно съответствие на проектите по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това е етапът от оценката, на който се проверява дали проектът отговарят на задължителните изисквания на процедурата, а именно –  кандидатът да е малко предприятие; да има оборот за 2019 г. над 500 хил. лева; да e регистрирал спад в оборота от 20%.

Стартира процедурата за малки предприятия с оборот над 500 хил. лева

От 22 февруари до 15 март ще бъде отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите тук: