Етикет: ОПИК

Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации
С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира...
Разработване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)
Внедряване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 02.11.2023 – 15.02.2024 г. Бюджет: 293 370 000 лева (още…)
Почти 1000 предприятия са кандидатствали за финансиране на мерки за енергийна ефективност
Точно 982 производствени предприятия са подали заявления за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“,...
Продължава приемът по схемата за енергийна ефективност
До 23 май могат да се подават проекти по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общият бюджет на процедурата е 136...
През май стартира приемът за подобряване на енергийната ефективност в МСП
От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта...
Финансиране за подобряване на енергийната ефективност в МСП
В края на март е планиран стартът на процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на подкрепата е осигуряване...
Допустими за финансиране дейности по схема "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"
По схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ могат да кандидатстват производствени предприятия, чиято основна...
Нова порция проекти ще бъдат финансирани по процедурата за малки предприятия
Продължава процесът по договориране на одобрените, но останали в резервните списъци, проекти по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия...
Допълнителни 106,5 млн. лв. по процедурата за малки предприятия
След като в началото на месец юли от Министерството на икономиката обявиха резултатите от оценката по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни