ОПИК

Приключен етап от оценка по процедура BG16RFOP002-2.089

Приключи етапът на оценка за административно съответствие на проектите по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това е етапът от оценката, на който се проверява дали проектът отговарят на задължителните изисквания на процедурата, а именно –  кандидатът да е малко предприятие; да има оборот за 2019 г. над 500 хил. лева; да e регистрирал спад в оборота от 20%.

Стартира процедурата за малки предприятия с оборот над 500 хил. лева

От 22 февруари до 15 март ще бъде отворена за кандидатстване процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите тук:

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. – 20.01.2021 Бюджет по схемата: 156 млн. лева

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври 2020 г. Бюджет по схемата: 10 млн. лева

Предстоят нови процедури, подпомагащи бизнеса след COVID

В рамките на ОПИК са планирани нови четири процедури за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19. До края на Септември се очаква да бъдат обявени процедурите: ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 До края на годината се очаква и стартът на процедурите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ ЦИФРОВИ И ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 22.02 – 15.03.2021 г. Бюджет по схемата: 78 млн. лева

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Период за прием на проекти: предстои Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Възстановяване и потенциал за растеж

Индикативен старт на процедурата: предстои да бъде обявен Бюджет на процедурата: 291 166 000 лева

Цифрови и зелени иновации

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Отворена за кандидатстване е схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими за финансиране са средни предприятия с оборот за 2019 година поне 1 млн. лева. Безвъзмездната помощ е в размер на 5% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 150 хил. лева. Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: – Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; – Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); – Разходи […]