Етикет: ОПИК

Финансиране до 100 хил. лева за средни предприятия за справяне с последиците от епидемията
100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече...
Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване
Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)...
Само за иновативни фирми
Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни...
Предприятия от още три селски общини кандидатстват за технологична модернизация по ОПИК
За 90% безвъзмездно финансиране в размер до 352 049,40 лева мога да кандидатстват малките и средни предприятия от общините Бяла Слатина, Червен бряг и...
Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър
Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.058
Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.062
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.022
Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП - BG16RFOP002-2.066
Период за прием на проекти: 03.02 – 29.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.066 трябва да се изпълняват на територията...
Резултати от оценката по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Приключи оценката на проектите по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП“. От включените в оценка общо 1532 броя проектни...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни