Етикет: ОПИК

Резултати от оценката по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Приключи оценката на проектите по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП“. От включените в оценка общо 1532 броя проектни...
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по схемата за внедряване на иновации
В документа е посочено, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ могат да кандидатстват както малки и...
Капацитет за растежа на МСП - BG16RFOP002-2.035
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община...
Повишаване на конкурентоспособността на МСП, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности - BG16RFOP002-2.036
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.036 трябва да се изпълняват на територията на община...
Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)
Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.031
Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.031 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството - BG16RFOP002-2.039
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.039 трябва да се изпълняват на територията на община...
Капацитет за растеж на МСП - BG16RFOP002-2.025
Краен срок за кандидатстване: 28.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.025 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.047
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.042
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042 трябва да се изпълняват на територията на общините...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни