Етикет: ОПИК

Насърчаване на предприемачеството - BG16RFOP002-2.048
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.048 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.043
Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.032
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.050
Краен срок за кандидатстване: 12.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.050 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.045
Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045 трябва да се изпълняват на територията на община...
Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности
Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.054 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.056
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.056 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подкрепа за предприемачеството - BG16RFOP002-2.053
Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.053 трябва да се изпълняват на територията на община...
Резултати от оценката по схема "Насърчаване на предприемачеството"
Приключи оценката на проектите по втори краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. От подадени общо 1232...
Резултати от оценка по схема "Насърчаване на предприемачеството"
Приключи оценката на проектите по първи краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“: Списък на предложените...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни