Етикет: ОПИК

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятията”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...
Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери
Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват...
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне...
Как се определя дали едно предприятие е микро, малко и средно?
Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия,...
В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми?
Югозападен район за планиране (ЮЗРП) 1. Област София 2. Софийска област 3. Област Кюстендил 4. Област Благоевград 5. Област Перник (още…)
Какво предстои през 2016 г.
Честита Нова Година! Очертава се 2016 г. да е много интересна и наситена с възможности за получаване на европейско финансиране. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни