Етикет: оценка проекти

Списък на проектите, отхвърлени на първия етап от оценката по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне...
Одобрени за финансиране проекти по схема "Технологична модернизация в МСП"
194 проекта на обща стойност 97 425 075.30 лв. са одобрени за финансиране по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"....
Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?
Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно...
950 проекта по схемата за технологична модернизация в МСП
1481 проекта са подадени по четирите схеми, които бяха отворени за кандидатстване в края на 2008 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни