Етикет: планински райони

Списък на необлагодетелстваните райони
С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния...
Кои населени места влизат в списъка на необлагодетелстваните райони?
Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските. Списъка на необлагодетелстваните...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни