Етикет: ПМС 55

Основни нови моменти в ПМС №69/2013 г. и различия с ПМС № 55/2007 г.
Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова...
Нови правила за избор на доставчици по проекти по оперативните програми
Приет е нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълняват проекти, съфинансирани със средства от ЕС. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни