подготовка на проект

Земеделското министерство организира информационен ден за Програмата за развитие на селските райони

На 26 септември 2008 г. от 10.00 часа в Министерството на земеделието и храните  ще се проведе Ден на отворени врати, посветен на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов, заместник-министър инж. Димитър Пейчев, служители от Управляващия орган на  Програмата и Разплащателната агенция  ще  отговарят  на  актуални  въпроси, свързани с нейното   прилагане.  

Информационни дни по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП – 3 фаза” по ФАР

Пълна информация за датата, часа и мястото на провеждане на информационните дни може да видите оттук .

Националният иновационен фонд ще финансира проекти и през новата година

20.2 милиона лева са предвидени за 2008 година за НИФ.

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса, както и критериите за избор на проекти по тях, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Това стана днес на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, председателстван от зам.-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева.