подготовка на проекти

Какво се случва с проектите по схема „Подкрепа за създаване на стартиращи иновативни предприятия“

Има нова оценителна комисия по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“. Проектните предложения отново се гледат и първите 10 договора се очаква да бъдат сключени до края на септември. Това споделиха лекторите на семинара по ОП Конкурентоспособност, проведен днес в х-л София.

Семинари по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

ИАНМСП-Междинно Звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” съвместно с Управляващия орган – МИЕ организират серия от практически семинари – обучение на тема „Как да разбираме по-добре и да се ориентираме в основните документи за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

62 подадени проекта по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

Актуализирана работна програма за предстоящите схеми по ОП „Конкурентоспособност” за 2008 г.

Публикувана е нова индикативна работна програма за предстоящите през 2008 г. схеми по ОП „Конкурентоспособност”. От документа става ясно, че отпадат и няма да бъдат отворени за кандидатстване през тази година схема „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията” и  схема „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”, чиито старт първоначално бе планиран за третото и четвъртото тримесечие.

Финансиране за фирмите от туризма, строителството и производството на облекла

20 млн. лева са предвидени по ОП «Развитие на човешките ресурси» за фирмите от трите бранша.