Етикет: подобряване на производствения капацитет в мсп

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Период за прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: 31 май – 16 септември 2024 Бюджет: 117 514 155 лева (още…)
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.058
Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.062
Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.022
Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП - BG16RFOP002-2.066
Период за прием на проекти: 03.02 – 29.05.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.066 трябва да се изпълняват на територията...
Резултати от оценката по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Приключи оценката на проектите по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП“. От включените в оценка общо 1532 броя проектни...
Капацитет за растежа на МСП - BG16RFOP002-2.035
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.031
Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.031 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Капацитет за растеж на МСП - BG16RFOP002-2.025
Краен срок за кандидатстване: 28.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.025 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.047
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047 трябва да се изпълняват на територията на община...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни