Етикет: подобряване на производствения капацитет в мсп

Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.042
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.043
Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.032
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.050
Краен срок за кандидатстване: 12.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.050 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.045
Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подобряване на производствения капацитет в МСП - BG16RFOP002-2.056
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.056 трябва да се изпълняват на територията на община...
Схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП" - възможност за фирмите да развият дейността си
Една от най-атрактивните за бизнеса финансиращи схеми отново е отворена за кандидатстване след 3 годишна пауза. Схемата възстановява до 70% от сумата на...
Информационни дни по схема "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
От 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. ще се проведат информационни дни във връзка със схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения...
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лева (още…)
Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП
Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни