Етикет: повишаване на производствения капацитет в МСП

Кандидатстването по ОП Конкурентоспособност ще започне по график
За целия срок на действие на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се очаква да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия Това...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни