Етикет: Повишаване на производственият капацитет в МСП

¼ от проектите в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат финансирани
Точно 844 броя проекти са били подадени в първия, от общо трите предвидени приема, по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни