Етикет: преквалификация

Обучения за заети лица
Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро,...
Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3
Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно...
Схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети...
Схема финансира проекти за обучение и квалификация на безработни
Агенцията по заетостта обявява покана за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов...
Предстоящи схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Публикуваме схемите, по които фирмите и обучителните организации ще могат да кандидатстват за финансиране през 2008 г. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни