Етикет: преработка на риба и рибни продукти

Отварят мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, ОПРСР
На 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни